Warunki

Uczestnicy zostaną zakwaterowani w namiotach 10-cio lub 12-sto osobowych. W każdym z nich będzie znajdowało się odpowiednie wyposażenie w postaci polowych łóżek-kanadyjek i pionierki (w podobozie starszoharcerskim budowane są prycze). Wszyscy będą korzystać z polowych urządzeń sanitarnych, osobnych dla dziewcząt i chłopców: latryn oraz namiotów przeznaczonych do mycia. Dodatkowo na miejscu kąpieli znajduje się miejsce na poranną toaletę oraz polowy prysznic.

W trakcie obozu nad bezpieczeństwem uczestników czuwa wykwalifikowana kadra. Każdy z instruktorów-wychowawców jest pełnoletni i posiada odpowiednie uprawnienia. Zatrudniamy również doświadczony personel: kucharkę, pielęgniarkę oraz ratownika wodnego.
Posiadamy własne ujęcie wody (badanej przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną) oraz samochód terenowy, którym codziennie dowożone są świeże produkty spożywcze.

Każdy z uczestników oraz odwiedzających jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu obozowego.

Image and video hosting by TinyPicImage and video hosting by TinyPic

W trakcie obozu, poprzez pracę programową będziemy dążyć do realizacji wielu celów. Należą do nich między innymi:

  • wypoczynek dzieci i młodzieży
  • kontakt z przyrodą
  • zabawa na świeżym powietrzu
  • prowadzenie zdrowego i aktywnego trybu życia
  • nauka pracy w grupie rówieśniczej
  • kształtowanie postawy patriotycznej
  • nawiązanie nowych znajomości i przyjaźni
  • integracja uczestników
  • nauka samodzielności i odpowiedzialności

Image and video hosting by TinyPicImage and video hosting by TinyPic