Podobóz starszoharcerski

Spotkanie przedobozowe harcerzy starszych
odbędzie się w środę 11.06 o godzinie 18:30
w harcówce Szczepu.

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!