Składki ZHP

Wysokość składki ZHP w hufcu Kraków Śródmieście w roku 2023 została ustalona na 70 zł kwartalnie.

Bardzo prosimy o wpłaty u drużynowych lub na konto:

Hufiec ZHP Kraków Śródmieście
31-131 Kraków, ul. Karmelicka 31
nr konta: 35 1600 1462 1882 8543 5000 0076
tytułem: imię nazwisko dziecka, nazwa drużyny* – składka ZHP

*Dzikie Pandy, Tajemnicze Smoki, Połoniny, Parasol, Zawiszacy, Wataha lub Żywioł