Dyżur magazynu

Zapraszamy po odbiór kocy do prania:

- magazyn szczepu przy harcówce: ul. Stanisława ze Skalbmierza 7, wejście od boku, pod salą gimnastyczną,

- wtorki, w godzinach 16:00-18:00.