Data i miejsce wyjazdu/powrotu

Na obóz wyjeżdżamy 30.06. O godzinie 16:15 spotykamy się przy dworcu GŁÓWNYM w parku strzeleckim przy bramie od strony ul. Topolowej.

Powrót (Dworzec Główny):
Zuchy: 21.07.2013
Harcerze: 31.07.2013
Godzina 9:25