Karta uczestnika

Karta na obóz jest dokumentem umożliwiającym dziecku uczestnictwo w obozie organizowanym przez nasz szczep.

Karty można odebrać w lokalu Hufca ZHP Kraków-Śródmieście (przy ul. Karmelickiej 31) w każdy wtorek i czwartek w godzinach 17.00- 19:00, u drużynowych na zbiórkach lub pobrać z niniejszej strony.

Tak samo należy dostarczyć kartę z powrotem – do hufca lub do drużynowego.

W karcie muszą być uzupełnione wszystkie rubryki przeznaczone do wypełnienia przez rodziców lub opiekunów uczestnika. Należy pamiętać, aby dokładnie podać numer PESEL dziecka oraz opisać jego schorzenia i dolegliwości.

NIEPRZEKRACZALNY TERMIN ODDAWANIA KART: 10.05.2013 r.

Aby pobrać kartę należy uzupełnić poniższy formularz:

Fields marked with a * are required