Komenda obozu

 

Komendantka

hm. Aleksandra Kudła

Kwatermistrz

hm. Marek Rumian

Z-ca komendanta ds. organizacyjnych

pwd. Olga Nowak

Komendantka podobozu zuchowego

phm. Hanna Murańska

Komendantka podobozu harcerskiego

pwd. Agnieszka Stępień