Zgłoszenia i wpłaty

Aby zgłosić udział w obozie, należy do dnia 9 maja oddać wypełnioną kartę uczestnika.

Karty można pobrać i oddać w lokalu hufca (ul. Karmelicka 31) podczas dyżuru (wtorek, czwartek, godziny 17:00-19:00), a także u drużynowych, podczas zbiórek.

 

Koszt obozu wynosi:

Zuchy: 1350 zł

Harcerze: 1450 zł

Harcerze starsi: 1450 zł + 120 zł (koszt Zlotu)

 

Pieniądze za obóz należy wpłacać na konto bankowe obozu:

 

(Hufiec Kraków-Śródmieście, ul. Karmelicka 31, 31-131 Kraków)

Przy wpłacie bankowej koniecznie proszę podać dopisek
„WPŁATA NA OBÓZ SZCZEPU NIGER – Imię i nazwisko dziecka”

TERMIN WPŁAT :  15.06.2014 r.