Karta uczestnika 2012

Karta na obóz jest dokumentem umożliwiającym dziecku uczestnictwo w obozie organizowanym przez nasz szczep. Karta ważna jest tylko z podpisem komendanta obozu.

Dokument do pobrania: karta_kwalifikacyjna_AL2012.doc

Kartę uczestnika obozu można oddać w Hufcu ZHP Kraków-Śródmieście (przy ul. Karmelicka 31) w każdy wtorek i czwartek w godzinach 17.00- 19:00. Wydrukowany dokument zostanie podpisany przez komentanta obozu po jej oddaniu.

W karcie muszą być wypełnione wszystkie rubryki przeznaczone do wypełnienia przez rodziców lub opiekunów uczestnika. Należy pamiętać aby dokładnie podać nr PESEL dziecka oraz opisać jego schorzenia i dolegliwości.

TERMIN ODDAWANIA KART: do 30.04.2012 r.