Warunki i program 2012

Uczestnicy zostaną zakwaterowani w namiotach 10-cio lub 12-sto osobowych. W każdym z nich będzie znajdowało się odpowiednie wyposażenie w postaci polowych łóżek-kanadyjek i pionierki (w podobozie starszo harcerskim budowane są prycze).Wszyscy będą korzystać z polowych urządzeń sanitarnych, osobnych dla dziewcząt i chłopców: latryn oraz namiotów przeznaczonych do mycia. Dodatkowo na kąpielisku znajduje się miejsce na poranną toaletę oraz polowy prysznic.

W trakcie obozu nad bezpieczeństwem uczestników czuwa wykwalifikowana kadra. Każdy z instruktorów-wychowawców jest pełnoletni i posiada odpowiednie uprawnienia. Zatrudniamy również doświadczony personel: kucharkę, pielęgniarkę oraz ratownika wodnego.
Posiadamy własne ujęcie wody (badanej przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną) oraz samochód terenowy, którym codziennie dowożone są świeże produkty spożywcze.

Każdy z uczestników oraz odwiedzających jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu obozowego.

Image and video hosting by TinyPicImage and video hosting by TinyPic

W trakcie obozu, poprzez pracę programową będziemy dążyć do realizacji wielu celów. Należą do nich między innymi:

  • wypoczynek dzieci i młodzieży
  • kontakt z przyrodą
  • zabawa na świeżym powietrzu
  • prowadzenie zdrowego i aktywnego trybu życia
  • nauka pracy w grupie rówieśniczej
  • kształtowanie postawy patriotycznej
  • nawiązanie nowych znajomości i przyjaźni
  • integracja uczestników
  • nauka samodzielności i odpowiedzialności

Image and video hosting by TinyPicImage and video hosting by TinyPic

 

Obrzędowość

Co roku nasz obóz posiada pewną obrzędowość. Podczas nachodzącej akcji letniej przyjmiemy stylizację średniowieczną. Uczestnicy będą mieli okazję poznawać historię średniowiecza, reguły zakonne oraz legendy średniowieczne. Zapoznamy się z historią powstania, strukturą, obszarem działania i zwyczajami wybranych zakonów rycerskich.
Ważną funkcję będzie pełnił kodeks rycerski i etos, z którym harcerze zostaną zapoznani. Szczególnym momentem będzie rocznica bitwy pod Grunwaldem, która zostanie uczczona przez cały obóz wspólnie.

Podobozy będą posiadać następujące nazwy:

Zuchy:
„Camelot”   -  Rycerze Okrągłego Stołu.

Harcerze:
„Corona Regni Poloniae ‘’  -  rycerstwo polskie doby Wielkiej Wojny z Zakonem Krzyżackim.

Harcerze Starsi:
„Nigrum Fraternitatis”  czyli  Czarne Bractwo .