Dyżur magazynu

 

Od 13. maja można odbierać koce do prania:

- magazyn szczepu przy harcówce: ul. Stanisława ze Skalbmierza 7, wejście od boku, pod salą gimnastyczną

- wtorki, w godzinach 17:10-18:40.