Składki ZHP

Wysokość składki ZHP w hufcu Kraków Śródmieście w roku 2020 została ustalona na 36 zł kwartalnie.

Bardzo prosimy o wpłaty u drużynowych lub na konto:

Hufiec ZHP Kraków Śródmieście
31-131 Kraków, ul. Karmelicka 31
nr konta: 17 8591 0007 0020 0055 2440 0009
tytułem: imię nazwisko dziecka, nazwa drużyny* – składka ZHP

*Dzikie Pandy, Tajemnicze Smoki, Połoniny, Parasol, Zawiszacy, Wataha lub Żywioł