Obóz letni 2018

Zapraszamy wszystkie zuchy i harcerzy na tegoroczny obóz pod namiotami.

Termin:
zuchy: 30 lipca – 19 sierpnia
harcerze: 30 lipca – 26 sierpnia
Miejsce: jez. Dołgie (Gwda Wielka) k. Szczecinka
Transport pociągiem (do Szczecinka) i autobusami na miejsce obozowe
Odwiedziny rodziców: 11-12.08
Zgłoszenia: Oddanie karty uczestnika (z załącznikiem) do 15.05 (w hufcu przy ul. Karmelickiej 31 lub do drużynowego na zbiórce)
PRZYPOMINAMY, ŻE WARUNKIEM KONIECZNYM WYJAZDU NA OBÓZ JEST OPŁACENIE SKŁADEK CZŁONKOWSKICH ZHP.
Do pobrania:
ZUCHY: KARTA ZAŁĄCZNIK
HARCERZE: KARTA ZAŁĄCZNIK dla niepełnoletnich ZAŁĄCZNIK dla pełnoletnich
Koszt:
zuchy: 1430 zł
harcerze: 1530 zł
Wpłaty prosimy kierować na konto do 25.06:

28 8591 0007 0020 0055 2440 0005
(Hufiec Kraków-Śródmieście, ul. Karmelicka 31, 31-131 Kraków)
Przy wpłacie bankowej koniecznie proszę podać dopisek
„WPŁATA NA OBÓZ SZCZEPU NIGER – Imię i nazwisko dziecka”

UWAGA! Prosimy o uważne wpisanie numeru konta. Nie jest to to samo konto, na które przyjmujemy wpłaty składek ZHP. Przypominamy, że faktura wystawiana jest na właściciela konta, z którego dokonywany jest przelew.

Kontakt:
komendantka – phm. Monika Bysina 505 393 372
kwatermistrz – phm. Konrad Fijałkowski 792 677 995, dh Jan Pikul
komendantka podobozu zuchowego – pwd. Dominika Łabno 730 726 595
komendantka podobozu harcerskiego – pwd. Daria Zuchmańska 885 396 606
komendantka podobozu starszoharcerskiego – pwd. Aleksandra Szarek 665 977 677

Dalsze szczegóły będą pojawiać się na stronie m.in. informacje o terminach dyżuru w magazynie (odbiór koców do prania)