Komenda

 

komendant: phm. Monika Bysina (tel. 505 393 372)

Kwatermistrz: phm. Konrad Fijałkowski

Z-ca ds. programowych: pwd. Pola Dębowska

Członek komendy ds. organizacyjnych: dh Filip Matyasik