Komenda obozu

 

Komendantka

hm. Aleksandra Kudła (tel. 602 662 397)

Kwatermistrz

hm. Marek Rumian

Z-ca komendanta ds. organizacyjnych

pwd. Olga Nowak (tel. 515 951 871)

Komendantka podobozu zuchowego

phm. Hanna Murańska (tel. 668 435 322)

Komendantka podobozu harcerskiego

pwd. Agnieszka Stępień (tel. 501 965 345)