1%

Szanowni Państwo,
Tak samo jak w latach ubiegłych możecie wesprzeć działalność wychowawczą Szczepu Niger. Dzięki Państwa wsparciu, uzyskane z przekazanego 1% podatku środki, mogliśmy przeznaczyć między innymi na dofinansowanie wypoczynku letniego naszych harcerzy oraz ich udziału w kursach i szkoleniach rozwijających ich zainteresowania.
Serdecznie dziękujemy!!

W tym roku również przekazanie przez Państwa 1% podatku jest bardzo proste i zajmuje niewiele czasu. Podatnik wpisuje w PIT informacje, której organizacji chce przekazać pieniądze, Urząd Skarbowy dokonuje przekazania pieniędzy!

JAK TO ZROBIĆ?

WYPEŁNIAJĄ PAŃSTWO ZEZNANIE ROCZNE PIT:

Wystarczy wypełnić rubryki w bloku WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP) w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 lub PIT-39).
Po wyliczeniu, kwoty 1% z podatku należy w rubrykach zeznania podatkowego wpisać:
1. Numer Organizacji Pożytku Publicznego w Krajowym Rejestrze Sądowym:
Numer KRS
0000273492

2. Kwotę, którą chcą Państwo przekazać dla organizacji pożytku publicznego. (jest to 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół).

3. W bloku: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE w pozycji Cel szczegółowy 1% nazwę konkretnej jednostki działającej na terenie Chorągwi Krakowskiej, czyli:
HUFIEC KRAKÓW ŚRÓDMIEŚCIE – SZCZEP NIGER

4. Poprzez zaznaczenie kwadratu obok wyrażenia zgody na przekazaniu OPP danych, o których mowa w art.45c ust.5 ustawy tj. imienia, nazwiska, adresu oraz wysokości wnioskowanej kwoty 1%.

Informacje te zostaną przesłane przez Urzędy Skarbowe jako uszczegółowienie przekazanych kwot.

W zależności od rodzaju PIT informacje uzupełniające należy wpisać odpowiednio w pozycje:
PIT-28 Pozycje 125 – 129
PIT-36 Pozycje 310 – 314
PIT-36L Pozycje 95 – 99
PIT-37 Pozycje 131 – 135
PIT-38 Pozycje 57 – 62
PIT-39 Pozycje 51 – 55

US przekazuje pieniądze na konto Szczepu Niger za pośrednictwem ZHP Chorągwi Krakowskiej. Pieniądze – 1% podatku należnego – zostaną przekazane na konto wybranej organizacji w terminie do 3 miesięcy.

Uwaga! Decydując się na przekazanie swojego 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego mogą Państwo wybrać tylko jedną organizację, ponieważ nie ma prawnej możliwości rozdzielenia kwoty podatku np. dla ZHP i jednej z jej jednostek terenowych.

Z góry dziękujemy za Państwa zaufanie i wsparcie!

CZUWAJ !

Komenda Szczepu Niger